İki Ülke Arasında Ticaretin Altyapısını Oluşturan Anlaşma ve Protokoller

23 Ekim 2020
Anlaşma Adı
 
İmza Tarihi
 
Resmi Gazete
Tarihi ve Sayısı
Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması 25.02.1991 31.05.1991/20887
Ticari ve Ekonomik İşbirliği Konularında Türk-Rus Karma Ekonomik Komisyonu Kurulmasına İlişkin Anlaşma 14.05.1992 23.07.1992/21293
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması 09.09.1993 17.12.1999/23909
Gümrük İşlemlerinin Basitleştirilmesine İlişkin Protokol 16.09.1997 12.10.2018/27052
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması 15.12.1997 11.05.1999/23873
Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu 16. Dönem Toplantısı Protokolü 26.07.2019 02.01.2020 (Onay Tarihi)