İki Ülke Arasında Ticaretin Altyapısını Oluşturan Anlaşma ve Protokoller

23 Ekim 2020
Anlaşma Adı
 
İmza Tarihi
 
Resmi Gazete
Tarihi ve Sayısı
Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması 04.05.1992 09.07.1992/21279
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması 27.11.1996 (Yenilenen metin: 09.10.2017) 17.04.1998/23316
Gümrük Konularında Karşılıklı İdari Yardım Ve İşbirliği Anlaşması 27.11.1996 30.04.1997/22975
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması (Yenilenen Metin) 09.10.2017 14.04.2020/31255