İki Ülke Arasında Ticaretin Altyapısını Oluşturan Anlaşma ve Protokoller

Anlaşma Adı

İmza Tarihi

Resmi Gazete

Tarihi ve Sayısı

Ticaret ve Ödeme Anlaşması

07.11.1953

21.08.1954/8783

Uluslararası Karayolu Nakliyatına Dair Anlaşma

16.11.1970

16.12.1970/13696

Ekonomik İşbirliği Anlaşması

04.02.2000

09.05.2001/24397

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

20.01.2000

26.04.2001/4655

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması

02.12.2003

02.03.2004/25390