İki Ülke Arasında Ticaretin Altyapısını Oluşturan Anlaşmalar ve Protokoller

Anlaşma Adı

İmza Tarihi

Resmi Gazete

Tarihi ve Sayısı

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaretin Geliştirilmesi ve Ekonomik ve Teknik İşbirliği Hakkında Anlaşma

05.05.1997

06.12.1977/ 16131

Türkiye Cumhuriyeti ve Kore Cumhuriyeti Arasında Karma Ticari, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Ortak Komitesi Sekizinci Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı

15.01.2015

06.06.2015/29378

Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Çerçeve Anlaşması

01.08.2012

24.01.2013/28538

Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Diğer Bazı Hususları Düzenleme Anlaşması

24.12.1983

25.06.1985/18792

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma

14.05.1991

14.12.1993/21788

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti

Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması

15.06.2010

29.02.2012/28219