İki Ülke Arasında Ticaretin Altyapısını Oluşturan Anlaşmalar ve Protokoller

Anlaşmanın Adı

İmza Tarihi

Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı

Türkiye ile Japonya Arasında Ticaret ve Tediye Anlaşmaları

08.02.1955

7.05.1955/9000

Türkiye Cumhuriyeti ile Japonya Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma

12.02.1992

21.11.1992/21412

Türkiye Cumhuriyeti İle Japonya Arasında Gelir Üzerinden Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması

08.03.1993

22.09.1994/22059

Türkiye-Japonya Ekonomik İşbirliği Mutabakat Metni

21.07.2012

-