İki Ülke Arasında Arasında Ticaretin Altyapısını Oluşturan Anlaşma ve Protokoller

Anlaşma Adı

İmza Tarihi

Resmi Gazete

Tarihi ve Sayısı

Ticaret Anlaşması

10.11.1975

08.02.1976/15493

Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması

11.01.1976

18.05.1976/15591

Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması

02.12.2004

02.06.2005/25833

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma

10.06.2004

01.04.2005/25773

Gümrük Alanında Karşılıklı İdari İşbirliği ve Yardım Anlaşması

26.04.2005

04.07.2011/27984

Türkiye-Afganistan-Pakistan Ekonomik ve Ticari İşbirliği Mutabakat Zaptı

12.12.2012

12.04.2013/28616

Türkiye-Afganistan II. Dönem KEK Toplantısı Mutabakat Zaptı

11.05.2018

22.09.2018/30543