İki Ülke Arasında Arasında Ticaretin Altyapısını Oluşturan Anlaşma ve Protokoller

Anlaşma Adı

İmza Tarihi

Resmi Gazete

Tarihi ve Sayısı

Ticaret Anlaşması ve Ekleri

04.06.1953

31.08.1953/8495

Ticaret Anlaşması

19.09.1973

08/12/1973/ 14736

Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması

13.07.1978

15/11/1978/ 16460

Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması

31.01.1995

30/12/1996/ 22863

Gümrük Konularında Karşılıklı İdari Yardım Ve İşbirliği Anlaşması

9.04.2013

12.08.2015/ 29443

Türkiye-Hindistan 10. Dönem KEK Protokolü

31.01.2014

-