İki Ülke Arasında Arasında Ticaretin Altyapısını Oluşturan Anlaşma ve Protokoller

Anlaşma Adı

İmza Tarihi

Resmi Gazete

Tarihi ve Sayısı

Ticaret Anlaşması

18.12.1964

24.05.1965/12005

Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması

20.11.1975

05.02.1976/15490

Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması

14.11.1985

26.08.1988/19911

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması

16.03.1995

12.02.1997/22903

Gümrük Alanında Karşılıklı İdari İşbirliği ve Yardım Anlaşması

20.06.2002

28.08.2002/24860

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Revize Anlaşması

22.05.2012

07.07.2017/30117

Türkiye-Afganistan-Pakistan Ekonomik ve Ticari İşbirliği Mutabakat Zaptı

12.12.2012

12.04.2013/28616

Türkiye-Pakistan 15. Dönem KEK Protokolü

17.10.2014

-

Türkiye-Pakistan Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Çerçeve Anlaşma

22.03.2016

31.07.2017/30140