İki Ülke Arasında Arasında Ticaretin Altyapısını Oluşturan Anlaşma ve Protokoller

Anlaşma Adı

İmza Tarihi

Resmi Gazete

Tarihi ve Sayısı

Ticaret Anlaşması

26.08.1988

16.11.1988/19991

Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması

18.02.1998

18.02.2012/24940

Türkiye-Sri Lanka 1. Dönem Ekonomik ve Teknik İşbirliği Komitesi Mutabakat Zaptı

11.11.2016

07.06.2017/30089