İki Ülke Arasında Arasında Ticaretin Altyapısını Oluşturan Anlaşma ve Protokoller

Anlaşma Adı

İmza Tarihi

Resmi Gazete

Tarihi ve Sayısı

Ticaret Anlaşması

14.09.1959

29.09.1964/11819

Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması

18.12.1982

19.06.1983/18082

Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması

25.02.1997

15.02.2000/23965

Türkiye-Endonezya VIII. Dönem KEK Mutabakat Zaptı

12.10.2017

26.06.2018/30460