İki Ülke Arasında Arasında Ticaretin Altyapısını Oluşturan Anlaşma ve Protokoller

Anlaşma Adı

İmza Tarihi

Resmi Gazete

Tarihi ve Sayısı

Ticaret Anlaşması

09.03.1995

25.05.1995/ 22293

Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması

22.02.1999

08.07.1999/ 23749

Yatırımların Teşviki ve Korunmasına Dair Anlaşması

22.02.1999

22.07.2005/ 25883

Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması

18.03.2009

10.04.2011/27901

Türkiye-Filipinler I. Dönem KEK Mutabakat Zaptı

12.04.2012

-