İki Ülke Arasında Arasında Ticaretin Altyapısını Oluşturan Anlaşma ve Protokoller

Anlaşma Adı

İmza Tarihi

Resmi Gazete

Tarihi ve Sayısı

Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması

23.08.1997

01.10.1997/23127

Ekonomik ve Ticari İşbirliğinin Geliştirilmesine Dair Protokol

20.02.1998

07.12.1998/23546

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma

15.01.2014

07.06.2017/30089

Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması

08.07.2014

05.06.2017/30087

Türkiye-Vietnam 7. Dönem Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi Mutabakat Zaptı

13.07.2017

07.06.2018/30444