İki Ülke Arasında Ticaretin Altyapısını Oluşturan Anlaşma ve Protokoller


Anlaşma Adı

İmza Tarihi

Resmi Gazete

Tarihi ve Sayısı

Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması

17.04.2001

15.06.2004/25493

KEK I: Dönem Toplantısı

22.03.2007

15.06.2004/25493