İki Ülke Arasında Ticaretin Altyapısını Oluşturan Anlaşma ve Protokoller


Anlaşma Adı

İmza Tarihi

Resmi Gazete

Tarihi ve Sayısı

Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması

13.02.2015

28.09.2017/30194/Mükerrer