İki Ülke Arasında Ticaretin Altyapısını Oluşturan Anlaşma ve Protokoller

07 Ekim 2020
Anlaşma Adı İmza Tarihi Resmi Gazete
Tarihi ve Sayısı
Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması 09.08.1984 07.10.1984/18538
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması 29.01.1993 27.12.1994/22154
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması 28.09.2005 15.06.2011/27965
IIX. Dönem KEK Toplantısı Mutabakat Zaptı 07.02.2017