İki Ülke Arasında Ticaretin Altyapısını Oluşturan Anlaşma ve Protokoller

07 Ekim 2020
Anlaşma Adı İmza Tarihi Resmi Gazete
Tarihi ve Sayısı
Türkiye-Katar Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı İdari Yardım Anlaşması 18.12.2016  
Türkiye-Katar Karma Ekonomik Komisyonu 6. Dönem Toplantısı Protokolü 10.11.2016 26.09.2017 /30192
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması 25.12.2001 02.08.2008/26601
Çifte Vergilendirmeyi Önleme (ÇVÖ) Anlaşması 25.12.2001 05.02.2008/26778
ÇVÖ Anlaşması Revizesi 18.12.2016 19.04.2019 /30750
Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması 11.03.1985 03.05.1985/18743