İki Ülke Arasında Ticaretin Altyapısını Oluşturan Anlaşma ve Protokoller

07 Ekim 2020
Anlaşma Adı İmza Tarihi Resmi Gazete
Tarihi ve Sayısı
Türkiye Cumhuriyeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma 02.08.1993 2005/9570
Türkiye Cumhuriyeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşması (YÜRÜRLÜKTEN KALKMIŞTIR) 01.12.2009 2010/1230
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Haşimi Ürdün Krallığı Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Diğer Bazı Hususları Düzenleme Anlaşması 20.02.1986 86/10602
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği Ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 01.12.2009 2012/28185
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Haşimi Ürdün Krallığı Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması 01.10.2019 İç onay sürecindedir.