Avusturya Merkez Bankası 2020 Yılı Ödemeler Dengesi Raporunu Açıkladı

12 Mayıs 2021

Avusturya Merkez Bankası (OeNB) tarafından açıklanan 2020 yılı ödemeler dengesi raporuna göre, Kovid-19 salgını nedeniyle Avusturya'nın mal ve hizmet ticaretinde aktif ve pasif dengesinde olumsuz bir tablo yaşanmasına rağmen, cari hesap dengesi pozitif oldu.

Korona virüs salgını, uluslararası tedarik zincirlerinin bozulması ve kapsamlı seyahat kısıtlamaları getirilmesine sebebiyet verdi ve böylece salgın neredeyse tüm sektörlerdeki ihracat gelirlerinde düşüşe yol açtı. Sınır ötesi seyahat yasakları da Avusturya ekonomisini olumsuz etkiledi, 2020 yılı ikinci ve dördüncü çeyreklerinde turizm neredeyse tamamen durma noktasına geldi.

Avusturya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Gottfried-Haber, OeNB'nin bir basın toplantısında "Küresel ekonomik krizler, uluslararası tedarik zincirlerine ve ağırlıklı olarak uluslararası pazarlara bağımlı olan Avusturya gibi küçük ekonomileri vurdu" diye açıkladı.

Kovid-19 salgınının bir sonucu olarak, Avusturya'nın toplam ihracatı ve ithalatı 2020'de yaklaşık %15 düştü. Cari hesap ise, hem mal ticareti, hem de turizmdeki pozitif sonuç nedeniyle yaklaşık 9,5 milyar Avro değerinde, başka bir ifadeyle GSYİH'nın %2,5'i oranında fazla verdi. Turizmdeki artış, Avusturya'nın turizm gelirlerindeki düşüşe (-%40) kıyasla, yurtdışı seyahat giderlerindeki düşüşün (-%59) daha fazla olmasından kaynaklandı. 

Yük taşımacılığı sektöründe ihracat kazançları 2020'de %7 düşerek 142 milyar Euro'ya geriledi. İhracat gelirlerinde en büyük düşüş, Avusturya mal ihracatında en fazla ağırlığa sahip olan makine ve araçlarda (-%12) ve işlenmiş mallarda (-%10) görüldü. İhracatta önde gelen diğer ürünlerin ihracatı da 2020'de azaldı. Diğer taraftan, aynı yıl mal ithalatı toplamda %9 düşüşle 136 milyar Avroya geriledi. Salgın sırasında Almanya, Avusturya'nın en önemli ticaret ortağı olarak kaldı. İthalat tarafında, Çin (+%3) ve İsviçre (+%8) önem kazanmaya devam etti.

Mali tablolar ise, 2020'de 5,2 milyar Avro artış gösterdi. Avusturya, buradaki pozitif yönlü çıkışı temel olarak sınır ötesi şirket yatırımlarından elde etti ve adı geçen ülke, Orta ve Doğu Avrupa için odak ülkelerden bir tanesi konumunda olmaya devam etti.

Menkul kıymetler alacaklarındaki 18,3 milyar Avro tutarındaki artış, uzun bir dönemden sonra banka hisse senetlerine ve devlet tahvillerine giderek daha fazla yatırım yapan Avusturya bankalarından kaynaklandı. Ayrıca özel hane halklarının yatırım davranışlarında da “salgın etkisi” gözlemlendi. 1,7 milyar Avro yabancı hisse senetlerine ve 1,8 milyar Avro yabancı yatırım fonlarına aktı.

Devletin yardım tedbirlerini finanse etmeye yönelik faaliyeti 2020 yılında önemli ölçüde arttı ve toplam net 12 milyar Avro tahvil yabancı yatırımcılar tarafından satın alındı.

Kaynak: Avusturya Merkez Bankası
Yayımlayan: Viyana Ticaret Müşavirliği