OECD Avusturya Ekonomisi Büyüme Tahminini Yükseltti

02 Haziran 2021

OECD tarafından açıklanan ekonomik öngörü raporuna göre, Avusturya ekonomisinin 2021 yılında düşünülenin ötesinde %3,4 oranında büyüyeceği tahmin edilmektedir. 2022 yılında ise büyümenin %4,2 olması öngörülmektedir. Raporda, ekonomik krizin henüz atlatılmamış olduğu, özellikle işsizlik rakamlarının kriz öncesi seviyeden yüksekte olduğu ve Kamu Borcunun GSYİH’e oranının da %70’den %84’e yükselmiş olduğu belirtilmiştir.

Kaynak: Der Standard
Yayımlayan: Viyana Ticaret Müşavirliği