Avusturya Merkez Bankası’nın 2020-2023 Dönemi Makroekonomik Beklentileri

30 Aralık 2020

Avusturya Merkez Bankası 2020-2023 Dönemi Makroekonomik beklentilerini yayımlamıştır. Merkez Bankası, Avusturya ekonomisinin 2020 yılı yaz aylarında yaşanan derin ekonomik durgunluktan beklenenden daha hızlı toparlandığını ancak 2020 yılı dördüncü çeyreğinde Kovid-19 salgınının ikinci dalgasıyla birlikte tekrar bir ekonomik zorluğa girildiğini belirtmiştir. Bu kapsamda,  2020 yılında reel GSYİH'de % 7,1'lik bir düşüş yaşanmasının, 2021 yılı ilk yarısında sağlık politikası önlemlerinin sona ermesi varsayımıyla 2021 yılında reel GSYİH'de %3,6 oranında artış olmasının beklendiği ifade edilmiştir. Ayrıca, 2022 ve 2023 yıllarında GSYİH'de sırasıyla % 4,0 ve % 2,2 oranlarında büyüme olacağının tahmin edildiği açıklanmıştır. Reel GSYİH’nin kriz öncesi seviyelere ancak 2022 yılının ortalarında dönmesinin beklendiği ifade edilmektedir.

Merkez Bankası pandeminin seyrinin ekonomik gelişmeleri doğrudan etkileyeceğini ve salgının Avusturya ekonomisi üzerindeki etkilerinin 2021 yılı sonuna kadar süreceğini vurgulamıştır. Avusturya’da 16 Mart-20 Nisan tarihleri arasında uygulanan katı sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, günlük vaka sayısının 6 binin üstüne çıkması nedeniyle 17 Kasım-7 Aralık 2020 tarihlerinde tekrar katı bir sokağa çıkma kısıtlamasına gidilmiştir. İlk uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, Avusturya GSYİH’sının yaklaşık %25 oranında azaldığı, ikinci sokağa çıkma kısıtlamasında ise küresel değer zincirlerinde daha az kesinti olması, üretimin sürdürülmesi, salgına yönelik belirsizliklerin azalması ve tıbbi çözümlerin artması nedeniyle GSYİH’nın yaklaşık %13 oranında azaldığı belirtilmektedir.

Ayrıca, Maastricht kriterleri kapsamında salgın sebebiyle yaşanan ekonomik durgunluk ve Avusturya hükümetinin aldığı mali destek önlemleri nedeniyle bütçe açığının 2020 yılında GSYİH'nin % 9,2'sine yükseleceği açıklanmıştır. Ancak, 2021 yılı sonrasında koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinin hafifletilmesi amacıyla alınan mali destek önlemlerinin (kısa süreli çalışma, sabit maliyet sübvansiyonları ve satış ikameleri gibi) sona ermesiyle bütçe açığının kademeli olarak azalacağı tahmin edilmekte, söz konusu rakamın 2023 yılına kadar GSYİH'nin %1,4’üne denk gelecek şekilde azalacağı ifade edilmiştir. Kamu borçlarının ise 2020 ve 2021 yıllarında çok keskin bir şekilde artacağı (sırasıyla GSYİH'nın % 83,3'üne ve % 86,4'üne denk gelecek şekilde) ve 2023'te ise GSYİH'nın % 82,5'ine gerileyeceği tahmin edilmektedir.

İlaveten, Avusturya Merkez Bankası, Kovid-19 salgını nedeniyle oluşan talep kaybı, enerji fiyatları ile hizmet içermeyen endüstriyel malların fiyatlarının azalmasıyla 2020 yılında enflasyon oranının %1,3’e düşmesinin beklendiğini açıklamıştır. 2021 yılında enflasyon oranının %1,4’e yükselmesinin,  2022 ve 2023'te ise %1,7’ye çıkmasının tahmin edildiğini belirtmiştir.

Son olarak, Merkez Bankası 2020 yılında yaşanan ekonomik gerileme nedeniyle işsizlik oranının 2020 yılında bir önceki yıla oranla 2,8 puan artarak % 10,2'ye çıkacağını, 2021-2023 yıllarında bir azalma eğilimi sergileyeceğini ve sırasıyla %10,2, %9,4 ve %8,9 seviyesinde olacağını tahmin etmektedir.

Kaynak: Avusturya Merkez Bankası
Yayımlayan: Viyana Ticaret Müşavirliği