Avusturyalı Şirketlere Göre 2021 Yılı Nisan Ayında Ekonomik Koşullar İyileşiyor

03 Mayıs 2021

Avusturya Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (WIFO), Avusturyalı şirketlerin 2021 yılı Nisan ayında ekonomik durumu olumlu değerlendirdiğini belirtti.

Şirketlerde yapılan anketlerle belirlenen WIFO Ekonomik İklim Endeksi'nin, 2021 yılı Nisan ayında Mart ayına oranla 15,3 puan arttığı, geçen yılın Mart ayından bu yana ise 11,7 puan (mevsimsellikten arındırılmış) iyileşme olduğu açıklandı.

Ankette, korona virüs kısıtlamalarından ağır şekilde etkilenen sektörler hariç olmak üzere, mevcut çalışma durumuna ilişkin görüşlerin olumlu olduğu ifade edildi.

Firmalar, üretimde en büyük engelin malzeme kıtlığı olduğunu belirttiler.

Kaynak: Austria Presse Agentur
Yayımlayan: Viyana Ticaret Müşavirliği