Avusturya’nın 2019 Yılı Ocak – Nisan Dönemi Dış Ticaret Rakamları (İhracat %+4,6, İthalat %+5,4)

11 Temmuz 2019

Avusturya İstatistik Kurumu geçici dış ticaret verilerine göre, 2019 yılı Ocak – Nisan döneminde Avusturya 52,04 milyar Avro ihracat, 53,82 milyar Avro ithalat gerçekleştirmiştir. Bu itibarla, bir önceki yılın aynı dönemine göre Avusturya’nın genel ihracatı %4,6 oranında artarken, genel ithalatı da %5,4 oranında artmıştır.

Söz konusu dönemde, Avusturya’nın Türkiye’den ithalatı 567,32 milyon Avro, Türkiye’ye ihracatı ise 386,09 milyon Avro olmuştur. Bu itibarla, bir önceki yılın aynı dönemine göre Avusturya’nın Türkiye’den ithalatında %6,2 artış kaydedilirken, Avusturya’nın Türkiye’ye ihracatında ise %13,6 oranında gerileme gerçekleşmiştir. Aynı dönemde, Avusturya’nın Türkiye’den ithalatı toplam ithalatının %1,1’ini, Türkiye’ye yaptığı ihracat ise toplam ihracatının %0,7’sini oluşturmuştur.

Söz konusu dönemde Türkiye Avusturya karşısında yaklaşık 181 milyon Avro dış ticaret fazlası vermiştir.

Kaynak: Statistik Austria
Yayımlayan: Viyana Ticaret Müşavirliği