Avusturya’nın 2020 Yılı Büyüme Rakamları

11 Mart 2021

Avusturya ekonomisi 2020 yılında korona virüsünün etkisiyle %6,6 küçülmüştür. Ülkenin GSYİH’sı 2020 yılı sonu itibariyle 375,56 milyar Avro, kişi başına düşen GSYİH ise 42.110 Avro olmuştur.

Kaynak: Avusturya İstatistik Kurumu
Yayımlayan: Viyana Ticaret Müşavirliği