Avusturya’nın 2020 Yılı Dış Ticaret Rakamları (İhracat %-7,5, İthalat %-8,6)

17 Mart 2021

Avusturya İstatistik Kurumu geçici dış ticaret verilerine göre, 2020 yılında Avusturya 141,93 milyar Avro ihracat, 144,20 milyar Avro ithalat gerçekleştirmiştir. Bu itibarla, bir önceki yıla göre Avusturya’nın genel ihracatı %7,5 oranında gerilerken, genel ithalatı da %8,6 oranında gerilemiştir.

Söz konusu dönemde, Avusturya’nın Türkiye’den ithalatı 1,76 milyar Avro, Türkiye’ye ihracatı ise 1,25 milyar Avro olmuştur. Bu itibarla, bir önceki yıla göre Avusturya’nın Türkiye’den ithalatında %0,2 gerileme kaydedilirken, Avusturya’nın Türkiye’ye ihracatında ise %8,3 oranında artış gerçekleşmiştir. Aynı dönemde, Avusturya’nın Türkiye’den ithalatı toplam ithalatının %1,2’sini, Türkiye’ye yaptığı ihracat ise toplam ihracatının %0,9’unu oluşturmuştur.

Söz konusu 12 aylık dönemde Türkiye Avusturya karşısında yaklaşık 505 milyon Avro dış ticaret fazlası vermiştir.

Kaynak: Statistik Austria
Yayımlayan: Viyana Ticaret Müşavirliği