Avusturya’nın 2020 Yılı Ocak – Ağustos Dönemi Dış Ticaret Rakamları (İhracat %-10,2, İthalat %-12,2)

19 Kasım 2020

Avusturya İstatistik Kurumu geçici dış ticaret verilerine göre, 2020 yılı Ocak – Ağustos döneminde Avusturya 91,65 milyar Avro ihracat, 92,98 milyar Avro ithalat gerçekleştirmiştir. Bu itibarla, bir önceki yılın aynı dönemine göre Avusturya’nın genel ihracatı %10,2 oranında gerilerken, genel ithalatı da %12,2 oranında gerilemiştir.

Söz konusu dönemde, Avusturya’nın Türkiye’den ithalatı 1,10 milyar Avro, Türkiye’ye ihracatı ise 762,17 milyon Avro olmuştur. Bu itibarla, bir önceki yılın aynı dönemine göre Avusturya’nın Türkiye’den ithalatında %5,8 gerileme kaydedilirken, Avusturya’nın Türkiye’ye ihracatında ise %0,7 oranında artış gerçekleşmiştir. Aynı dönemde, Avusturya’nın Türkiye’den ithalatı toplam ithalatının %1,2’sini, Türkiye’ye yaptığı ihracat ise toplam ihracatının %0,8’ini oluşturmuştur.

Söz konusu dönemde Türkiye Avusturya karşısında yaklaşık 340 milyon Avro dış ticaret fazlası vermiştir.

Kaynak: Statistik Austria
Yayımlayan: Viyana Ticaret Müşavirliği