Avusturya’nın 2020 Yılı Ocak – Ekim Dönemi Dış Ticaret Rakamları (İhracat %-9,2, İthalat %-10,5)

15 Ocak 2021

Avusturya İstatistik Kurumu geçici dış ticaret verilerine göre, 2020 yılı Ocak – Ekim döneminde Avusturya 117,77 milyar Avro ihracat, 119,29 milyar Avro ithalat gerçekleştirmiştir. Bu itibarla, bir önceki yılın aynı dönemine göre Avusturya’nın genel ihracatı %9,2 oranında gerilerken, genel ithalatı da %10,5 oranında gerilemiştir.

Söz konusu dönemde, Avusturya’nın Türkiye’den ithalatı 1,43 milyar Avro, Türkiye’ye ihracatı ise 1,00 milyar Avro olmuştur. Bu itibarla, bir önceki yılın aynı dönemine göre Avusturya’nın Türkiye’den ithalatında %3,3 gerileme kaydedilirken, Avusturya’nın Türkiye’ye ihracatında ise %5,6 oranında artış gerçekleşmiştir. Aynı dönemde, Avusturya’nın Türkiye’den ithalatı toplam ithalatının %1,2’sini, Türkiye’ye yaptığı ihracat ise toplam ihracatının %0,8’ini oluşturmuştur.
 
Söz konusu dönemde Türkiye Avusturya karşısında yaklaşık 430 milyon Avro dış ticaret fazlası vermiştir.
 
Kaynak: Statistik Austria
Yayımlayan: Viyana Ticaret Müşavirliği