Avusturya’nın 2020 Yılı Ocak – Eylül Dönemi Dış Ticaret Rakamları (İhracat %-9,0, İthalat %-11,2)

15 Aralık 2020

Avusturya İstatistik Kurumu geçici dış ticaret verilerine göre, 2020 yılı Ocak – Eylül döneminde Avusturya 104,60 milyar Avro ihracat, 105,67 milyar Avro ithalat gerçekleştirmiştir. Bu itibarla, bir önceki yılın aynı dönemine göre Avusturya’nın genel ihracatı %9,0 oranında gerilerken, genel ithalatı da %11,2 oranında gerilemiştir.

Söz konusu dönemde, Avusturya’nın Türkiye’den ithalatı 1,27 milyar Avro, Türkiye’ye ihracatı ise 870,40 milyon Avro olmuştur. Bu itibarla, bir önceki yılın aynı dönemine göre Avusturya’nın Türkiye’den ithalatında %3,6 gerileme kaydedilirken, Avusturya’nın Türkiye’ye ihracatında ise %2,9 oranında artış gerçekleşmiştir. Aynı dönemde, Avusturya’nın Türkiye’den ithalatı toplam ithalatının %1,2’sini, Türkiye’ye yaptığı ihracat ise toplam ihracatının %0,8’ini oluşturmuştur.

Söz konusu dönemde Türkiye Avusturya karşısında yaklaşık 400 milyon Avro dış ticaret fazlası vermiştir.

Kaynak: Statistik Austria
Yayımlayan: Viyana Ticaret Müşavirliği