Avusturya’nın 2020 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Dış Ticaret Rakamları (İhracat %-11,7, İthalat %-13,0)

19 Kasım 2020

Avusturya İstatistik Kurumu geçici dış ticaret verilerine göre, 2020 yılı Ocak – Haziran döneminde Avusturya 68,51 milyar Avro ihracat, 69,65 milyar Avro ithalat gerçekleştirmiştir. Bu itibarla, bir önceki yılın aynı dönemine göre Avusturya’nın genel ihracatı %11,7 oranında gerilerken, genel ithalatı da %13,0 oranında gerilemiştir.

Söz konusu dönemde, Avusturya’nın Türkiye’den ithalatı 814,03 milyon Avro, Türkiye’ye ihracatı ise 574,64 milyon Avro olmuştur. Bu itibarla, bir önceki yılın aynı dönemine göre Avusturya’nın Türkiye’den ithalatında %5,4 gerileme kaydedilirken, Avusturya’nın Türkiye’ye ihracatında ise %0,2 oranında artış gerçekleşmiştir. Aynı dönemde, Avusturya’nın Türkiye’den ithalatı toplam ithalatının %1,2’sini, Türkiye’ye yaptığı ihracat ise toplam ihracatının %0,8’ini oluşturmuştur.

Söz konusu dönemde Türkiye Avusturya karşısında yaklaşık 240 milyon Avro dış ticaret fazlası vermiştir.

Kaynak: Statistik Austria
Yayımlayan: Viyana Ticaret Müşavirliği