Avusturya’nın 2020 Yılı Ocak – Kasım Dönemi Dış Ticaret Rakamları (İhracat %-8,2, İthalat %-9,6)

10 Şubat 2021

Avusturya İstatistik Kurumu geçici dış ticaret verilerine göre, 2020 yılı Ocak – Kasım döneminde Avusturya 130,82 milyar Avro ihracat, 132,46 milyar Avro ithalat gerçekleştirmiştir. Bu itibarla, bir önceki yılın aynı dönemine göre Avusturya’nın genel ihracatı %8,2 oranında gerilerken, genel ithalatı da %9,6 oranında gerilemiştir.

Söz konusu dönemde, Avusturya’nın Türkiye’den ithalatı 1,60 milyar Avro, Türkiye’ye ihracatı ise 1,13 milyar Avro olmuştur. Bu itibarla, bir önceki yılın aynı dönemine göre Avusturya’nın Türkiye’den ithalatında %1,9 gerileme kaydedilirken, Avusturya’nın Türkiye’ye ihracatında ise %7,9 oranında artış gerçekleşmiştir. Aynı dönemde, Avusturya’nın Türkiye’den ithalatı toplam ithalatının %1,2’sini, Türkiye’ye yaptığı ihracat ise toplam ihracatının %0,9’unu oluşturmuştur.

Söz konusu dönemde Türkiye Avusturya karşısında yaklaşık 470 milyon Avro dış ticaret fazlası vermiştir.

Kaynak: Statistik Austria
Yayımlayan: Viyana Ticaret Müşavirliği