Avusturya’nın 2020 Yılı Ocak – Mayıs Dönemi Dış Ticaret Rakamları (İhracat %-12,9, İthalat %-14,3)

19 Kasım 2020

Avusturya İstatistik Kurumu geçici dış ticaret verilerine göre, 2020 yılı Ocak – Mayıs döneminde Avusturya 57,00 milyar Avro ihracat, 58,08 milyar Avro ithalat gerçekleştirmiştir. Bu itibarla, bir önceki yılın aynı dönemine göre Avusturya’nın genel ihracatı %12,9 oranında gerilerken, genel ithalatı da %14,3 oranında gerilemiştir.

Söz konusu dönemde, Avusturya’nın Türkiye’den ithalatı 655,91 milyon Avro, Türkiye’ye ihracatı ise 482,38 milyon Avro olmuştur. Bu itibarla, bir önceki yılın aynı dönemine göre Avusturya’nın Türkiye’den ithalatında %6,1 gerileme kaydedilirken, Avusturya’nın Türkiye’ye ihracatında ise %0,7 oranında artış gerçekleşmiştir. Aynı dönemde, Avusturya’nın Türkiye’den ithalatı toplam ithalatının %1,1’ini, Türkiye’ye yaptığı ihracat ise toplam ihracatının %0,8’ini oluşturmuştur.

Söz konusu dönemde Türkiye Avusturya karşısında yaklaşık 174 milyon Avro dış ticaret fazlası vermiştir.

Kaynak: Statistik Austria
Yayımlayan: Viyana Ticaret Müşavirliği