Avusturya’nın 2020 Yılı Ocak – Temmuz Dönemi Dış Ticaret Rakamları (İhracat %-10,5, İthalat %-13,1)

19 Kasım 2020

Avusturya İstatistik Kurumu geçici dış ticaret verilerine göre, 2020 yılı Ocak – Temmuz döneminde Avusturya 81,46 milyar Avro ihracat, 82,00 milyar Avro ithalat gerçekleştirmiştir. Bu itibarla, bir önceki yılın aynı dönemine göre Avusturya’nın genel ihracatı %10,5 oranında gerilerken, genel ithalatı da %13,1 oranında gerilemiştir.

Söz konusu dönemde, Avusturya’nın Türkiye’den ithalatı 983,13 milyon Avro, Türkiye’ye ihracatı ise 678,80 milyon Avro olmuştur. Bu itibarla, bir önceki yılın aynı dönemine göre Avusturya’nın Türkiye’den ithalatında %5,2 gerileme kaydedilirken, Avusturya’nın Türkiye’ye ihracatında ise %0,1 oranında artış gerçekleşmiştir. Aynı dönemde, Avusturya’nın Türkiye’den ithalatı toplam ithalatının %1,2’sini, Türkiye’ye yaptığı ihracat ise toplam ihracatının %0,8’ini oluşturmuştur.

Söz konusu dönemde Türkiye Avusturya karşısında yaklaşık 304 milyon Avro dış ticaret fazlası vermiştir.

Kaynak: Statistik Austria
Yayımlayan: Viyana Ticaret Müşavirliği