Avusturya'nın ‘AB Toparlanma Fonu’ Planı Açıklandı

07 Mayıs 2021

Avusturya hükümeti, Avrupa Toparlanma Fonu'nun dağıtılmasına ilişkin ‘Ulusal Planı’nın son halini onayladı ve AB Komisyonu'na sundu. Avrupa Komisyonu'nun yönergelerini takip eden 2020-2026 Avusturya Toparlanma ve Dayanıklılık Planı Avusturya'ya özgü tavsiyeler ve Hükümet planını içermektedir. 

Söz konusu fonun tahsisi Avusturya’nın 2019 ve 2021 yılları arasındaki ekonomik gelişmesine dayalı olup, mevcut durumda Avusturya'ya yönelik mali desteğin kapsamına ilişkin yalnızca geçici tahminler bulunmaktadır. Avrupa Komisyonu'nun 2020 yılı sonbaharındaki tahminlerine göre Avusturya, 3,46 milyar Avro tutarında hibe almaya hak kazanacaktır. Ancak, nihai fon tahsisi 2022 yılı Haziran ayında belirlenecektir. Avusturya, hâlihazırda ihtiyati tedbir olarak 4,5 milyar Avro tutarındaki projeleri Brüksel'e bildirmiştir.

Avusturya’nın planının odak noktasını iklimin korunması ve dijitalleşme oluşturmaktadır. Bu çerçevede, Avusturya’nın yatırımlarının yaklaşık %46'sının iklim korumasına harcanması planlanmakta olup, kalan miktarın eğitime, araştırmaya, ekonomiye ve sürdürülebilirlik hedeflerine dair yapılacak yatırımlara yöneleceği ifade edilmektedir.

Kaynak: Avusturya Federal Maliye Bakanlığı
Yayımlayan: Viyana Ticaret Müşavirliği