Cezayir, 2021 Yılında 1 ila 2 Milyon İşletme Kurulmasını İstiyor

14 Ocak 2021

Cezayir’in Planlamadan Sorumlu Bakanı açıklamalarında; Akdeniz havzasında 1000 kişi başına düşen işletme sayısının 60 olmasına rağmen Cezayir’de bu sayının 25 olduğunu, ekonomik kalkınma için bu sayının hızla artırılması gerektiğini, bunu teminen de şirket kurulumu ve faaliyetleri önündeki bürokratik engellerin kaldırılmasının elzem olduğunu vurgulamıştır.