Cezayir’in Yenilenmiş İkinci El Makina İthalatı Koşulları Revize Edildi

04 Haziran 2021

38 sayılı Cezayir Resmi Gazetesinde yayımlanan 21-200 numaralı Uygulama Yönetmeliği ile Yenilenmiş İkinci El Makina İthalatına ilişkin 20-312 sayılı Uygulama Yönetmeliğinde bazı değişikliklere gidilmiştir. Buna göre ;
Mal ve hizmet üretiminde kullanılmak şartı ile ithal edilecek yenilenmiş makinaların üretim tarihinden itibaren 10 yaşından büyük olmaması gerekmektedir. (Daha önceki mevuzata göre tarımda kullanılacak makinaların en fazla 5 yaşında, farmösatik ve paraformösatik üretiminde kullanılacak makinaların en fazla 2 yaşında olması gerekmekte idi.)
İthal edilecek makinaların kalan kullanım ömrünün en az 10 yıl olması gerekmektedir. (tarım, farmösatik ve paraformösatik sektörleri için en az 12 yıl)
İthal edilecek makinalar için Cezayir Akreditasyon Kurumu (ALGERAC) veya bu kurum ile karşılıklı anlaşması bulunan bir akreditasyon kurumundan Uygunluk Değerlendirmesi alınması gerekmektedir.
İkinci el yenilenmiş makinaların ithalat izinleri Cezayir Sanayi Bakanlığı iznine tabi olacaktır.