Cezayir, Avrupa Birliği ile STA’sını Yeniden Müzakere Etmek İstiyor

22 Şubat 2021

Cezayir’in 1993 yılındaki talebi ile başlayan müzakereler neticesinde 1 Eylül 2005 tarihinde yürürlüğe giren AB-Cezayir Ortaklık Anlaşması (STA), 1 Eylül 2020 tarihinde tüm unsurlarıyla uygulanması gereken AB-Cezayir Serbest Ticaret Alanı’nı öngörmüş ancak,  özellikle sanayi ürünlerinde dezavantajlı konuma girdiği ve Anlaşma’da öngörülen yabancı sermaye yatırımlarının bugüne kadar yapılmadığı gerekçesiyle Cezayir, Anlaşmanın yeniden müzakeresini AB’den talep etmiştir.