Cezayir, Bazı Malların İthalat Bedeli Ödemelerinde 45 Günlük Vade Uyguluyor

05 Şubat 2021

Cezayir 2021 Bütçe Kanunu'nun 118 inci maddesi ile aşağıdaki hüküm ihdas edilmiştir.
‘Stratejik ürünler, kitlesel tüketim için olan gıda ürünleri, ulusal ekonomi için acil nitelikteki ürünler ve Devlet veya Kamu İktisadi Teşekkülleri tarafından ithal edilen ürünler haricinde, herhangi bir işleme tabi tutulmaksızın yeniden satışa sunulmak üzere ithal edilen ürünlerin ithalat bedelleri; ürünlerin sevkiyat tarihinden itibaren, 45 günlük vade öngören bir ödeme yöntemi ile ödenir.
Maliye Bakanlığı gerek olması halinde, bu maddenin uygulanması ile ilgili tereddütleri giderir.’
Kanun maddesine ilişkin uygulamaya genelgesi henüz yayımlanmamış olmakla birlikte, bu malların ithalat bedeli ödemelerinde Cezayir bankaları tarafından 45 günlük vadeye gidilmeye başlanmıştır.