Cezayir, Cezayir-AB Ortaklık Anlaşması’nı Tekrar Müzakere Ediyor

08 Aralık 2020

Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum, Cezayir-AB Ortaklık Konseyi'nin 07.12.2020 tarihli 12. Oturumunda video konferansla yaptığı açıklamada, "Cezayir-AB Ortaklık Anlaşması'nın revizyonuna ilişkin atılacak tüm adımların her zaman dengeli olacağını ve tarafların diyaloğa istekli olduğunu” ifade etmiştir.

APS'ye (Cezayir Resmi Ajansı) konuşan Boukadoum, Cezayirli müzakereciler olarak, Ortaklık Anlaşmasının, özellikle ticari bölümünde, uygulanmasındaki eksikliklerin oldukça farkında olduklarını ve her iki tarafın da diyalog kurmaya, her türlü dengesizliği gidermek için çaba göstermeye istekli olduklarını dile getirmiştir.

Cezayir-AB ilişkilerinin ve bahsi geçen anlaşmanın özellikle yatırımlar açısından Cezayir için hayati önem taşıdığını, Cezayir’in bölgede istikrarın bir oyuncusu ve aynı zamanda 45 milyonluk bir pazar olan Afrika'ya açılan kapı olduğunu da sözlerine eklemiştir.
"Cezayir ve Avrupa Birliği"nin yalnızca ticari yönü değil, diğer genel hususları da kapsayan "Ortaklık Anlaşması”nı uygulamaya devam edeceğini de ayrıca belirtmiştir.  

“2014 yılında Cezayir, Cezayir'e zarar veren ticaret dengesini korumak için çekincelerini dile getirdi” diyen Dış Ticaretten sorumlu Bakan Yardımcısı Aissa Bekai de, Cezayir'in Arap bölgesi ile yaptığı gibi tüm ticaret anlaşmalarını değerlendirmekte olduğunu vurgulamıştır.

21 Eylül 2020’de yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdelmadjid Tebboune da, Cezayir'in Avrupa Birliği (AB) ile Ortaklık Anlaşması'ndan vazgeçmeyeceğini, daha ziyade, ekonomik çıkarları doğrultusunda tarifenin kaldırılma zaman dilimine ilişkin takvimi revize edeceğini ifade etmişti.

Söz konusu video konferansta, Sanayi Bakanı Ferhat Ait Ali, Sanayi Bakanlığı'nın Ortaklık Anlaşması'nın bir değerlendirmesini yaptığını ve "bazı kesimlere ilişkin bazı çekincelerin" olduğunu dile getirmiştir.

Sanayi Bakanı Ferhat Ait Ali, ayrıca çekincelerin Avrupalı ​​ortakları tarafından dikkate alındığını ve tüm eksiklikleri gidermek için AB ile istişarelerin sürdüğünü dile getirmiş olup, "yapılan bir anlaşma düzenlemeye de tabidir" diyerek sözlerini tamamlamıştır.  (http://www.aps.dz)