Cezayir, Gümrüklerini Yeniden Yapılandırmak İstiyor

09 Ocak 2021


Cezayir Gümrükler Genel Müdürünün açıklamalarına göre; gümrük idaresinde modern ve profesyonel bir anlayışa geçilebilmesi için gümrüklerin yeniden yapılandırılması, gümrük sistemlerinin otomasyonu, çifte faturalandırılmasının yok edilmesi, gümrük idarelerinin ve personelinin Kyoto Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak daha etik bir çerçeveye oturtulması amaçlanıyor.
Bu alandaki hedeflerin uygulamaya geçirilmesi için mevzuat düzenlemelerinin hazırlandığı ve Güney Kore ile işbirliği yapıldığı belirtiliyor.