Cezayir Limanları Bilgi Sistemi (Algerian Port Community System) Çalışmaları Başlatılacak

03 Mayıs 2021

Cezayir Resmi Gazetesinde yayımlanan bir kararname ile gümrük işlemleri hariç olmak üzere liman işlemlerinin kolaylaştırılması ve taraflar arasında bilgi ve belge değişimi için bir bilgi sistemi kurulacağı hususu düzenlenmiştir.