Cezayir, Ülkede Faaliyet Gösterecek Yabancı Şirketlerle İlgili Mevzuatını Yeniledi

12 Ocak 2021

A)-31 Aralık 2020 tarihli 2021 Yılı Bütçe Kanunu’nu ile 4 Haziran 2020 tarihli 2020 Yılı Ek Bütçe Kanunu’nun yabancıların şirket kurmasını düzenleyen 49. maddesi tadil edilmiştir. Buna göre;
a) Üretim amaçlı olmayan hammadde, ürün ve eşya ithalatı faaliyetlerinde  bulunanlar (aldığı malı  üretim girdisi olarak kullanmayacak ve olduğu gibi satışa konu edecekler)  ile 4 Haziran 2020 tarihli Ek Bütçe Kanunu’nun 50. Maddesinde belirtilen stratejik sektörlerde faaliyette bulunanlar hariç olmak üzere, hiçbir ticari faaliyette yüzde 51 yerel ortak şartı aranmayacaktır.
b) Üretim amaçlı olmayan hammadde, ürün ve eşya ithalatı faaliyetlerinde  bulunanlar (aldığı malı  üretim girdisi olarak kullanmayacak ve olduğu gibi satışa konu edecekler) 30 Haziran 2021 tarihine kadar yüzde 51 yerel ortak şartına uygun olarak ticari sicil kayıtlarında gerekli düzenlemeleri yapacaklardır.
c) Bu tarihe kadar gerekli düzenlemeleri yapmayanların ticari sicil kayıtları geçersiz sayılacaktır.
 
B)- 31 Aralık 2020 tarihli 2021 Yılı Bütçe Kanunu’nu ile 4 Haziran 2020 tarihli 2020 Yılı Ek Bütçe Kanunu’nun yüzde 51 yerel ortak şartı aranan stratejik sektörlere ilişkin 50. maddesi tadil edilmiştir. Buna göre stratejik sektörler şu şekilde belirlenmiştir:
a) Yeraltı kaynaklarının işletilmesi (Taş ve kum ocakları hariç)
b) Enerji sektörünün tüm faaliyetleri (Petrol, gaz, elektrik işletimi, iletilmesi, taşınması, dağıtımı vb.)
c) Milli Savunma Bakanlığı ve askeri sanayi ile ilgili sektörler
d) Demiryolu, liman ve havalimanı işletmeleri
e) İlaç ve eczacılık sanayi (Artı değer yaratan, yenilikçi, yerel piyasanın ihtiyaçlarına ve ihracata dönük üretim yatırımları hariç)
Bu maddeye ilişkin -ihtiyaç olması halinde- uygulama tebliği yayımlanacaktır.
 
C)- 31 Aralık 2020 tarihli 2021 Yılı Bütçe Kanunu’nu ile 4 Haziran 2020 tarihli 2020 Yılı Ek Bütçe Kanunu’nun stratejik sektörlerde yabancılara hissi devrine ilişkin 52. maddesi tadil edilmiştir. Buna göre; stratejik sektörlerde yabancılara hisse devri, ilgili idarelerin ön iznine tabi olacaktır.
Bu maddeye ilişkin uygulama tebliği yayımlanacaktır.