Cezayir, Yenilenebilir Enerji Alanında Almanya ile İşbirliği Yapmak İstiyor

18 Mart 2021

Cezayir Yenilenebilir Enerji Bakanı “Berlin Energy Transition Dialogue.21” etkinliği çerçevesinde katıldığı videokonferansta, Almanya ile enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve yeşil enerji alanlarında stratejik işbirliği yapılmasının istendiğini belirtmiştir.