Cezayir'de Anayasa Değişikliği Onaylandı

01 Ocak 2021

Cezayir'de 1 Kasım 2020 tarihinde referandumu yapılan Anayasa değişiklikleri, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun tarafından 31 Aralık 2020 tarihinde onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Anayasa değişiklikleri ile Cezayir'de daha demokratik bir sürecin ve "Yeni Cezayir"in inşaasının başlayacağı, Hükümet tarafından dile getirilmektedir.