Cezayir’de Girişimci Şirketler ve Kuluçka Merkezleri İçin KDV Muafiyeti ve Gümrük Vergisi İndirimi Uygulanacak

10 Mayıs 2021

9 Mayıs 2021 tarihinde yayımlanan 33 sayılı Cezayir Resmi Gazetesindeki bir Kararname ile Bilimsel ve Teknik Konsey’in onayının alınması şartı ile girişimci şirketler (Algeria Venture) ve kuluçka merkezleri için temin edilecek ve doğrudan projenin hayata geçirilmesi için kullanılacak ekipmanlara ithalatta ve iç piyasadan teminde KDV muafiyeti tanınması ve %5 gümrük vergisi uygulanması kararlaştırılmıştır.