Cezayir’de İthalat Denetimleri Bilgisayarlaştırılıyor

04 Aralık 2020

Cezayir Ticaret Bakanı’nın açıklamalarına göre; kara, deniz ve hava sınır kapılarında gerçekleştirilen ithalat kontrollerinin kalitesini ve etkinliği artırmak amacıyla yeni bir bilgisayarlı sisteme geçilecek olup, bunun için ilgili Bakanlıklar (Maliye, Tarım, Ulaştırma ve Ticaret Bakanlıkları) işbirliği içinde sınır kontrollerini bir standart çerçevesinde yürütecektir. Bakan açıklamasında ayrıca, bu sisteme geçilmesi için 1 Eylül 2019 yılında başlayan hazırlık sürecinin kısa sayılabilecek bir sürede bitirildiğini ve yeni sistemle mükerrer kontrollerin önüne geçilerek zamandan tasarruf sağlanacağını belirtmiştir. (aps.dz)