Cezayir’de Sigortacılık Faaliyetleri 2020 Yılında Yüzde 6 Oranında Geriledi

31 Mart 2021

Cezayir Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2019 yılında 144 Milyar Dinar olan sigortacılık sektörü büyüklüğünün, 2020 yılında yüzde 6 oranında gerileyerek 136 Milyar Dinara düştüğü belirtilmiştir.
Aynı açıklamada, sigortacılık sektörünün kapsama alanın yüzde  1‘den düşük olduğunun da altı çizilmiştir.

Açıklamanın yapıldığı tarihte 1 USD, 133 Cezayir Dinarına eşittir.