Cezayir'in 2021 Yılı Bütçe Kanunu Yürürlüğe Girdi

02 Ocak 2021

2021 Yılı Bütçe Kanunu, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun’un 31 Aralık 2020 tarihinde onaylanması ile yürürlüğe girdi.
Kanun ile, birçok alanda yeni düzenlemelere gidilmiş olup; bunların başında ihracatı, yenilikçi ekonomiyi ve startup şirketlerini özendirici teşvikler, vergi tabanını genişletici tedbirler, vergi yasalarının uygulanmasında daha net hükümler, ithalatta ödeme şeklinde bazı değişikler, borsaya kote olan şirketlere vergi muafiyetleri, yabancı şirketlere ilişkin düzenlemeler geliyor.
Bütçe Kanunu, 2021 yılında gayrısafi milli hasılanın yüzde 4 büyümesini, enflasyonun yüzde 4,5 oranında gerçekleşmesini, hidrokarbon ihracatının 23 milyar dolara ulaşmasını, ithalatın yüzde 14 azaltılarak 28 milyar dolara gerilemesini ve bütçe açığının yüzde 13,57 olarak gerçekleşmesini öngörüyor.