Cezayir’in de Taraf Olduğu Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi Anlaşması Yürürlüğe Girdi

05 Ocak 2021

Afrika kıtasında toplam 1.2 milyarlık nüfusa ve 3 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe sahip toplam 54 ülkenin taraf olduğu Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi Anlaşması, 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle resmi olarak yürürlük kazanmıştır. 
Anlaşmanın amacı, taraf ülkelerin Avrupa ve Asya kıtaları ile yüzde 60'ı geçen dış ticaret hacmine karşı, aralarındaki yüzde 16 düzeyinde olan toplam dış ticaret hacmini olabildiğince artırmak, bölgenin zenginlik ve refahını güçlendirmek olarak lanse edilmektedir.
Anlaşma kapsamında, taraf ülkeler arasında dış ticarete konu olan malların yüzde 90'ında 5 yıllık süre zarfında (az gelişmiş ülkeler için 10 yıl) aşamalı olarak gümrük tarifelerinin kaldırılması, geri kalan yüzde 7'lik hassas nitelikteki malda 10 yıllık süre zarfında gümrük tarifelerinin kaldırılması, yüzde 3 oranındaki malda ise (toplam 491 alt tarife pozisyonu) ulusal üretimlerin zarar görmemesi için tarife indirimine gidilmemesi planlanmaktadır.
Bununla birlikte, Anlaşmaya taraf olan 54 ülke arasından 34 ülke bu tarihe kadar iç onay sürecini tamamlayabilmiştir.