Filistin Ekonomisinin 2018’deki Performansı

11 Ocak 2019

Filistin Merkez İstatistik Bürosu (PCBS) Başkanı Dr. Ola Awad 2018’de Filistin ekonomisinin performansını değerlendirdi.
 
2018'de Filistin Ekonomik Performansı
 
Gazze Şeridi'nde  GSYH'de % 8'lik keskin bir düşüş olurken, Batı Şeria'da GSYİH ise 2018'in ilk üç çeyreğinde 2017 yılının paralel çeyreğine gore % 2,3 oranında artmıştır.
    
2018’de Filistin’de GSYH artışında (2017’de % 3’e gore) % 0,7’ye ulaşan bir yavaşlama olduğunu gösterdi. 2017 yılının aynı çeyreğine gore ise % 8 oranında artış oldu. Öte yandan Batı Şeria'daki GSYİH aynı dönemde % 2,3 oranında artmıştır.
 
Endüstri faaliyetleri, 2017 yılına göre katma değerde en yüksek artışı kaydetti, ilk tahminlere gore % 5 oranında bir artış gösterdi; çalışan kişi sayısında % 6 artarken, bunu takiben tarımsal faaliyetin brüt katma değeri % 4 oranında arttı, inşaat faaliyeti % 0,7, hizmetler ve diğer bölümler 2017 yılına gore % 1 azalmıştır.
 
2018 yılında işgücü piyasasındaki çalışan sayısında artış
 
İşgücü piyasasındaki toplam çalışan sayısı 2017'ye gore % 2 oranında arttı. Artış, inşaat ve sanayi faaliyetlerinde çalışan kişi sayısındaki yüksek artışa bağlı olmuştur.. İşsizlik oranı 2018'de (2017'de % 29'a kıyasla) % 31'e yükselmiştir.
 
Filistin ticaret dengesi açığında 2018 yılında düşüş
 
İhracat ve ithalatın değerinde temsil edilen Filistin dış ticaret hareketlerinin ön tahminlerine göre, ihracatın değeri 2017 yılına gore % 8, ithalatın değeri ise 2017 yılına gore % 2 oranında artmıştır. Dış ticaret açığı bir önceki yıla göre% 1 oranında azalmıştır.
 
Fiyatlar
 
Filistin'de genel tüketici fiyatları endeksi ortalamaları 2018'de 2017 yılına göre hafif bir düşüş kaydetmiştir.