Filistin Mayıs 2019 Kayıtlı Mal Dış Ticaret Ön Sonuçları

23 Temmuz 2019

İhracat;  Mayıs 2019’da bir önceki aya göre % 1 azaldı. Mayıs 2018 ile karşılaştırıldığında ise % 6 azalarak  89,7 milyon dolar oldu. Mayıs 2019’da İsrail'e ihracat, Nisan 2019 ile karşılaştırıldığında % 4 arttı ve toplam ihracatın % 91'ini oluşturdu.
Aynı zamanda, Mayıs 2019’da diğer ülkelere yapılan ihracat, Nisan 2019 ile karşılaştırıldığında % 33 azaldı ve 8,1 milyon dolara ulaştı.

İthalat; Mayıs 2019’da bir önceki aya göre % 4 azaldı. Ayrıca, Mayıs 2018 ile karşılaştırıldığında % 2 azaldı ve 483,3 milyon dolara ulaşmıştır. İsrail'den ithalat ise, Mayıs 2019’da bir önceki aya göre % 6 azalarak toplam ithalatın 57’sini oluşturdu.
Öte yandan, Mayıs 2019’da diğer ülkelerden ithalat, bir önceki ay ile karşılaştırıldığında %2 azaldı.

Kayıtlı Mal Net Ticaret Dengesi:
ihracat ve ithalat arasındaki farkı temsil eden ticaret dengesi, Mayıs 2019’da bir önceki aya göre ticaret açığının % 5 azaldığını göstermektedir. Ayrıca, Mayıs  2018 ile karşılaştırıldığında % 1 oranında azalarak  393,6 milyon dolara ulaşmıştır.


Kaynak:Filistin Merkez İstatistik Bürosu (PCBS)
Yayınlayan: Kudus Ticaret Ataşeliği