Avrupa Birliği Hindistan ile ilgili "Strateji Belgesi"ni Açıkladı

21 Kasım 2018
Avrupa Birliği (AB) tarafından, 21 Kasım 2018 tarihinde, ticaret, yatırım, savunma, güvenlik, inovasyon gibi konu başlıklarının yanı sıra, çeşitli küresel sorunların da çözümüne ilişikin olarak, Hindistan ile işbirliğini hızlandırma yolunda geniş bir yol haritasını ana hatlarıyla ortaya koyan bir 'strateji belgesi' açıklanmıştır.
Avrupa Birliği'nin Hindistan Büyükelçisi Tomasz Kozlowski`nin basında yer alan açıklamasında, Hindistan ve AB'nin bölgedeki terörizmle mücadeleyi etkili bir şekilde ele almak için karşılıklı işbirliğini önemli ölçüde derinleştirdiği ifade edilmiştir. Bu çerçevede, her iki tarafın da Hint Okyanusu bölgesinde askeri işbirliğine gideceği belirtilmiştir.
Anılan strateji belgesinin, önümüzdeki yirmi yıl boyunca, AB-Hindistan Serbest Ticaret Anlaşması da dahil olmak üzere birçok önemli konuda, Hindistan'la mevcut ilişkilerin daha da geliştirilmesi konusunda AB`ye yol gösterici nitelikte olması amaçlanmaktadır.

Yayınlayan: Yeni Delhi Ticaret Müşavirliği
Kaynak: Economic Times India